Ontwikkeling van serie posters voor ballet voorsteling.Posters